דירוג קורסים

דירוג קושי (עד כמה הקורס קשה, 1- קשה 5- קל):
דירוג בהירות (עד כמה המרצה ברור, 1- לא ברור בכלל 5- ברור מאוד):
דירוג שימושיות (עד כמה הידע בקורס שימושי לעתיד המקצועי שלך, 1- לא שימושי 5- שימושי מאוד):
בשלב זה ניתן לרשום את דעתכם האישית על הוראת המרצה, מזכירים כי יש לרשום את דעתכם בצורה נאותה ומכבדת
טקסט חופשי