בקשת מעסיק לפרסום משרה באתר אגודת הסטודנטים

שימו לב: משרות מוצגות באתר האגודה למשך כחודש.
במידה ובתקופה זו המשרה אוישה/הוגדרה כלא רלוונטית ניתן לפנות למחלקת שיווק ודוברות עם בקשה להסרתה מהאתר בדוא"ל: shivook@yvc.ac.il או דרך לחצן "יצירת קשר" באתר האגודה. בפניה יש לציין את שם המשרה.