אני חבר באגודה נרשמתי חדש רוצה להוריד כמה סיכומים מדף אך עושים את זה אני רשום לתואר פסיכולוגיה וחינוך