שלום ליאור,
לאחרונה מאוד מעסיק אותי ואת חבריי לחוג מדוע אין הופעות ודברים מעניינים בהפסקה הפעילה שהיא מאוד מאוד ארוכה, מלבד בירות שרוב הסטודנטים לא יכולים לשתות מסיבות שונות (מהמגזר הערבי, לפני שיעור, סטודנטים שנוטלים כדורים וכו')
בנוסף עניין אותנו לדעת מדוע לא היה אירוע פתיחת סמסטר כמו בכל המכללות שנתנו לכך יחס והשקיעו בהופעות וכו'.
סוגיה נוספת היא יום האישה, היום ציינו את יום האישה. יום חשוב שדורש התייחסות. מדוע לא היה לכך שום התייחסות במכללה ??
לתשובתך אודה,