שלום רב,

קיבלתי זימון לוועדה למשמעת אשמח להתייעץ עם יועץ משפטי