שלום לא מצליחה להיכנס למרות ששולמו דמי החברות ויש ברשותי תעודת סטודנט. המערכת לא מזהה את ת.ז שלי ולא את המייל.
בבקשה בדיקתכם ושליחת פרטי התחברות
תודה
ליתי