לא נותן לי לכנס לדף סיכומים ודברים אחרים למרות שכתוב עמוד זה מוגבל לסטודנטים