שלןם. מדוע אין יותר פרוטוקלים של האגודה באתר? האחרון היה מאוקטובר 2021. לא היו יותר דיונים של המועצה מאז? תודה