יש לי כרטיס סטודנט ואבל כתוב שהוא לא בתוקף איך אני מעלה תמונה