שלום רב , בקשה לסיכומים בפסיכולוגיה ויסודות פיזיולוגיים של התנהגות , בחוג למדעי התנהגות