שלום,
הייתי במרתון ביום שישי בהסתברות.
האם תוכלו לשלוח לי את ההקלטה שלו? כי לא ראיתי את הכל.

תודה