היי,
ניסיתי לכנס לענן הסיכומים ולא נותן לי.
אני מחפשת סיכומים למדעי התנהגות שנה ב
תודה