שלום אני מנסה לכנס אבל לא נותן לי, ואני על פי מה שרשום אצלי בתשלומים שאני כן שלמתי/ משלמת לאגודה.