ברצוני לברר אם במידה ואני מבטלת את דמי האגודה, האם אני עדיין מקבלת כרטיס סטודנט?