יש לי כרטוס חבר אגודה, אני מנסה להכניס לסיכומים אבל לא נותן לי