מנסה להתחבר וזה בעם הרישונה שלי ו צמתי ת ז בסיסמה כמו שכתוב אבל לא נכנס