היי
אני לא מצליחה לכנס לאתר האגודה אני השתמשתי בתעודת זהות לשם משתמש ובסיסמה של תחנת מידע של סטודנטים..
תודה