היי,
אם אני רוצה לרכוש כרטיס תעודת סטודנט תשפ"ג אבל זה לא נותן לי דרך האתר,
יש דרך אחרת לרכוש את הכרטיס תעודת סטודנט תשפ"ג?