היי,
אם אני רוצה לקנות כרטיס חבר אגודה תשפ"ג 2022-2023 אבל זה לא נותן לי דרך האתר,
יש אפשרות אחרת לקנות כרטיס חבר אגודה תשפ"ג?