היי, אני מעוניינת לדווח על סטודנטית פלסטינאית הלומדת איתי בחוג לשירותי אנוש בגין תמיכה בפעולות טרור ופרסום דגלי פלסטין ברשת !!! שם הסטודנטית טאימה דרוואשה אני מבקשת מכם לנקוט בכל האמצעים על מנת להבטיח את בטחוננו! כל האמצעים כשרים על מנת להבטיח לנו הסטודנטים היהודים ללמוד בשלווה, נחת וביטחון !!!! תאמרו לי לאן אפשר לשלוח לכם את ההוכחות לכך. תודה רבה