שלום
אני מעוניינת לבטל כרטיס שקניתי לסקאזי היום בערב , המפיק הפנה אותי אליכם