שלום
אני מבקשת סיכומים למבחנים:
1. פסיכולוגיה אב נורמלית עם מיכל
2. מבוא לחינוך עם לובנא טנוס
3. מזוו, אוכל, מחשבה עם עירית