היי שלום,
בטעות רכשתי פעמיים את הקורס מרתון של יסודות פיזיולוגים
אבקש לבקבל זיכוי על אחד 🙂
שם : נצ׳ל גונסלס
ת״ז : 324647130